ongioicaudayroivtv3 YouTube Stats
47 Most Recent Videos by Ơn giời cậu đây rồi
RankTitleCategoryDay
 
Avg:33:151,508,1865,94790.5910
 
Sum:47 videosEntertain..Sat26:03:0070,884,731279,51142,758
 
1Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Sat
  1/20
1:55:212,805,64113,48390.53,634
2Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Mon
  1/15
22:2261,91025491.730
3Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Mon
  1/15
25:262,028,29415,82695.11,298
4Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Mon
  1/15
16:1160,55918287.918
5Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Mon
  1/15
19:561,650,4905,82189.9324
6Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Mon
  1/15
18:40207,03077690.292
7Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Mon
  1/15
8:0618,0459888.327
8Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Sat
  1/13
1:50:089,896,55853,27192.97,562
9Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Sun
  1/7
15:09260,2171,01491.396
10Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Sun
  1/7
12:48604,8742,68291.1741
11Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Sun
  1/7
24:241,178,7365,40192.7604
12Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Sun
  1/7
19:00126,0193828971
13Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Sun
  1/7
18:232,705,59112,99693841
14Ơn Giời Cậu Đây Rồi | Tập..Entertain..
Sat
  1/6
1:40:526,960,15328,58190.27,921
15ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  1/1
25:39608,5492,54293.1222
16ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  1/1
14:42134,19936688.625
17ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  1/1
19:11431,0431,69293162
18ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  1/1
16:2767,72522988.129
19ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sat
  12/30/17
1:41:323,648,97411,38488.22,028
20ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  12/25/17
18:57274,88368589.562
21ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  12/25/17
13:4656,15723191.723
22ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  12/25/17
17:0658,18924090.617
23ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  12/25/17
17:2178,49247092.721
24ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Mon
  12/25/17
16:2384,10038093.652
25ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sat
  12/23/17
1:33:503,881,23813,09589.51,599
26ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sun
  12/17/17
19:0650,86237795.737
27ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sun
  12/17/17
23:152,421,2308,11291.1918
28ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sun
  12/17/17
14:10138,60642890.332
29ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sun
  12/17/17
15:14878,0204,40894.6269
30ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sun
  12/17/17
15:3454,14614787.57
31ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sat
  12/16/17
1:33:324,665,58816,00488.32,617
32ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sun
  12/10/17
14:00366,3821,15692.171
33ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sat
  12/9/17
20:53525,7022,67693.7251
34ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sat
  12/9/17
1:29:336,574,86018,51084.72,743
35ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sat
  12/9/17
16:09123,50356193.3181
36ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sat
  12/9/17
15:03325,9691,82092.8160
37TRƯỜNG GIANG ĐEM KHA LY L..Entertain..
Sun
  12/3/17
13:3485,29730685.729
38TRẤN THÀNH KIẾP CHỒNG CHU..Entertain..
Sun
  12/3/17
18:49445,4472,36491.8327
39XUÂN NGHỊ SA NGÃ TRƯỚC SẮ..Entertain..
Sun
  12/3/17
16:42639,8753,43593.5327
40THÔN NỮ HOÀI LINH KIỆN TH..Entertain..
Sun
  12/3/17
13:09257,48083992.296
41ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 4..Entertain..
Sat
  12/2/17
1:26:378,474,59028,64585.54,493
42ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 3..Entertain..
Sat
  2/11/17
13:31321,95787788128
43ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 3..Entertain..
Sat
  2/11/17
1:42:443,938,3688,74383.81,532
44ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 3..Entertain..
Sat
  2/11/17
15:33311,79771185.172
45ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 3..Entertain..
Sat
  2/11/17
22:241,486,5354,78591.5593
46ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 3..Entertain..
Sat
  2/11/17
22:58181,50758190.9109
47ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI MÙA 3..Entertain..
Sat
  2/11/17
18:50729,3441,94588.4267