icByKVUvjcDmvJ_e--unOw YouTube Stats
Daily Video Views - 28 Days
DayGainViews
(Ending)
DayGainViews
(Ending)
DayGainViews
(Ending)
DayGainViews
(Ending)
Tue
  12/26
129,04073,660,833
Tue
  1/2
137,44274,844,227
Tue
  1/9
92,25975,708,716
Tue
  1/16
81,65976,468,861
Wed
  12/27
146,34973,807,182
Wed
  1/3
142,25474,986,481
Wed
  1/10
108,31075,817,026
Wed
  1/17
86,50676,555,367
Thu
  12/28
211,74474,018,926
Thu
  1/4
121,49175,107,972
Thu
  1/11
130,83775,947,863
Thu
  1/18
86,84676,642,213
Fri
  12/29
184,82374,203,749
Fri
  1/5
128,57975,236,551
Fri
  1/12
116,09276,063,955
Fri
  1/19
89,68176,731,894
Sat
  12/30
213,97574,417,724
Sat
  1/6
135,30675,371,857
Sat
  1/13
120,95276,184,907
Sat
  1/20
120,01776,851,911
Sun
  12/31
143,59274,561,316
Sun
  1/7
139,03975,510,896
Sun
  1/14
110,75276,295,659
Sun
  1/21
128,81776,980,728
Mon
  1/1
145,46974,706,785
Mon
  1/8
105,56175,616,457
Mon
  1/15
91,54376,387,202
Mon
  1/22
92,68977,073,417
Week 1:
 1,174,992
Week 2:
 909,672
Week 3:
 770,745
Week 4:
 686,215
Total:
 3,541,624