NaughtyBoyVEVO YouTube Stats
11 Most Recent Videos by NaughtyBoyVEVO
RankTitleCategoryDay
 
Avg:3:5322,464,540109,81695.33,162
 
Sum:11 videosMusicFri42:47247,109,9381,207,97734,783
 
1Naughty Boy - Should'..Music
Fri
  2/17
5:1946,42866392.314
2Naughty Boy - Should'..Music
Fri
  2/17
4:3825,15137091.419
3Naughty Boy - Should'..Music
Fri
  2/17
3:3553,88595794.445
4Naughty Boy - Should'..Music
Tue
  12/20/16
4:17523,4187,76196.8216
5Naughty Boy - Should'..Music
Thu
  12/1/16
4:305,372,01861,96697.71,218
6Naughty Boy - Runnin'..Music
Fri
  11/20/15
3:191,847,71018,34798951
7Naughty Boy - Runnin’ ..Music
Wed
  11/11/15
3:253,185,89640,14098.2819
8Naughty Boy - Runnin’ ..Music
Wed
  11/4/15
4:38420,8993,33695.5101
9Naughty Boy - Runnin'..Music
Mon
  11/2/15
5:06355,3383,00793.6143
10Naughty Boy - Runnin'..Music
Thu
  9/17/15
3:44234,617,3291,066,61496.330,981
11Naughty Boy - Runnin’ ..Music
Wed
  9/16/15
16661,8664,81694.2276